Urząd Gminy Michałowice
12.05.2015 11:00

ZP.271.1.32.2015

43
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 28.04.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.32.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 28.04.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o.

ul. Gen. Okulickiego 4

05-500 Piaseczno

 

38.880,00 zł

 

34.18 pkt

 

II.

EKO-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Sowia 6 B

32-500 Chrzanów

 

24.839,33 zł

 

53.50 pkt

 

III.

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5,

02-981 Warszawa

 

13.288,77 zł

 

100 pkt

 

IV.

AWAS-Serwis Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34,

02-764 Warszawa

 

22.941,26 zł

 

57.92 pkt

 

V.

KOZAK

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Łęgi 2

01-329 Warszawa

 

46.420,56 zł

 

28.63 pkt

 

VI.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38,

05-082 Stare Babice

 

15.156,21 zł

 

87.68 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez SITA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 12.05.2015 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 11:00
Wyświetleń: 43
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki