Urząd Gminy Michałowice
29.05.2015 12:41

ZP.271.1.35.2015

46
Przebudowa ul. Prusa w Regułach – zamiana rowu otwartego na rurociąg
Termin składania ofert upłynął: 07.05.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Przebudowa ul. Prusa w Regułach – zamiana rowu otwartego na rurociąg” (nr sprawy: ZP.271.1.35.2015).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 07.05.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło
5 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

ROKOM Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 53

03-128 Warszawa

 

118.691,96 zł

 

79.36 pkt

 

II.

Spółka Wodna „PIASTÓW”

ul. Malczewskiego 9

05-820 Piastów

 

135.300,00 zł

 

69.62 pkt

 

III.

FRANK POL S.C.

Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina

ul. Zachodnia 12

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

94.195,00 zł

 

100 pkt

 

IV.

INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48

05-800 Pruszków

 

118.498,80 zł

 

79.49 pkt

 

V.

AS BUD Albert Śpiewakowski

ul. Ciołkosza 2/41

03-134 Warszawa

 

144.979,90 zł

 

64.97 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez FRANK POL S.C. Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 12. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 29.05.2015 12:41
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2015 12:41
Wyświetleń: 46
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki