Urząd Gminy Michałowice
25.03.2016 10:07

ZP.271.1.35.2016

39
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Topolowej
Termin składania ofert upłynął: 21.03.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Topolowej” (nr sprawy: ZP.271.1.35.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.03.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 4 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j.

ul. Mełgiewska 38 B, lok. 14

20-234 Lublin

96.862,50 zł

86.98 pkt

 

II.

VERTIKAL Sp. z o.o.

ul. Słowicza 61

02-170 Warszawa

86.100,00 zł

97.86 pkt

 

III.

Biuro Usług Projektowych

„KANPRO” inż. Jan Wojcieski

ul. Radzymińska 36/38/40/11

03-752 Warszawa

84.255,00 zł

100 pkt

 

IV.

TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak

ul. Józefa Wybickiego 1/109

05-600 Grójec

 

91.733,40 zł

91.85 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez: Biuro Usług projektowych „KANPRO” inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40/11, 03-752 Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 25.03.2016 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2016 10:07
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki