Urząd Gminy Michałowice
06.04.2016 11:36

ZP.271.1.36.2016

28
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice (nr sprawy: ZP.271.1.36.2016)
Termin składania ofert upłynął: 24.03.2016 godzina: 12:00

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.36.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.03.2016 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Eurotex Sp. z o.o.

Biskupice, ul. Olsztyńska 1 A

42-256 Olsztyn

20.713,83 zł

Oferta odrzucona

 

II.

EKO-SERVICE Sp. z o.o. sp. k.

ul. Sowia 6 B

32-500 Chrzanów

26.647,70 zł

47.06 pkt

 

III.

Przedsiębiorstwo Gospodarki wodno-ściekowej „Gea-Nova” Sp. z o.o.

ul. Leśna 1

05-860 Józefów

 

18.014,44 zł

69.61 pkt

 

IV.

AWAS-Serwis Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34

02-764 Warszawa

12.539,66 zł

100 pkt

 

V.

KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Łęgi 2

01-239 Warszawa

49.485,60 zł

25.34 pkt

 

VI.

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

13.399,13 zł

Oferta odrzucona

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV złożona przez Wykonawcę AWAS-Serwis Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę Eurotex Sp. z o.o., Biskupice ul. Olsztyńska 1 A, 42-256 Olsztyn oraz ofertę nr VI złożoną przez Wykonawcę SITA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa – oferty nie odpowiadają treści ogłoszenia – oferty są niekompletne.

 

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 06.04.2016 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 11:49
Wyświetleń: 28
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż