Urząd Gminy Michałowice
27.06.2014 14:05

ZP.2711.44.2014

78
Mycie okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych, portalu, słupów oraz oczyszczenie podcieni budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1
Termin składania ofert upłynął: 23.06.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.44.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Mycie okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych, portalu, słupów oraz oczyszczenie podcieni budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 23.06.2014 r., do godz. 1100 wpłynęło 8 ofert.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

UWAGI

 

 

I.

ALPINIŚCI Rafał Kita

ul. Piłsudskiego 28,

05-082 Stare Babice

 

9.840,00 zł

 

Bez uwag

 

II.

„AMI” Marcin Jarnot

ul. os. Paderewskiego 2/6/3,

32-626 Jawiszowice

 

6.765,00 zł

 

 

Bez uwag

 

III.

VEXTRA Norbert Nabagło

ul. Racławska 10/105,

04-044 Warszawa

 

13.558,29 zł

 

 

Bez uwag

 

IV.

B.S. Alp-Serwis, Jerzy Brudzyński

ul. W. Broniewskiego 46,

09-100 Płońsk

 

10.848,60 zł

 

 

Bez uwag

 

V.

PROPERTY SERVICES Tomasz Kupczyk

ul. Górczewska 39/67,

01-144 Warszawa

 

5.412,00 zł

 

 

Bez uwag

 

VI.

OPTILOG CONSULTING Agnieszka Kosińska-Wylot

ul. Sadowa 10 A,

96-500 Sochaczew

 

12.915,00 zł

 

 

Bez uwag

 

VII.

GOTTI 80
Rafał Ptaszkiewicz

ul. Kowalczyka 5/5,

03-193 Warszawa

 

7.016,14 zł

 

Bez uwag

 

VIII.

ALPIN-JAR
Jarosław Popławski

ul. Zieleniec 81a,

07-140 Sadowne

 

12.915,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr V, złożona przez PROPERTY SERVICES Tomasz Kupczyk ul. Górczewska 39/67, 01-144 Warszawa, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 5.412,00 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.06.2014 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 78
Autor: Karolina Borecka