Urząd Gminy Michałowice
25.06.2015 12:43

ZP.271.1.47.2015

20
Remont urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 03.06.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Remont urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.47.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 03.06.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 50

35-307 Rzeszów

 

27.453,60 zł

 

100 pkt

 

II.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

 

34.182,93 zł

 

80.31 pkt

 

III.

GRANABUD Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Gębal

ul. Górczewska 116A/70

01-460 Warszawa

 

49.323,00 zł

 

55.66 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru
Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 50.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 25.06.2015 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2015 12:43
Wyświetleń: 20
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki