Urząd Gminy Michałowice
16.05.2016 12:26

ZP.271.1.48.2016

51
Prace remontowe urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 14.04.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Prace remontowe urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw w Gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.48.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 14.04.2016 r., do godz. 1100 wpłynęły
2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

ul. Powstańców Listopadowych 29c/9

35-606 Rzeszów

34.993,50 zł

100 pkt

 

II.

Firma Inżynierska

Marek Hanusiak

ul. Spokojna 4

34-100 Wadowice

24.403,20 zł

Oferta odrzucona

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Wykonawcę Główny Ośrodek Certyfikacji i  Nadzoru Sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c/9, 35-606 Rzeszów.

Zamawiający odrzucił ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę Firma Inżynierska Marek Hanusiak – ofertę złożył wykonawca nie zaproszony do udziału w konkursie ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

 

Data publikacji: 16.05.2016 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2016 12:26
Wyświetleń: 51
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż