Urząd Gminy Michałowice
09.07.2014 11:09

ZP.2711.50.2014

61
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 8.11.2013 r.).
Termin składania ofert upłynął: 04.07.2014 godzina: 11:00
Data publikacji: 09.07.2014 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 61
Autor: Renata Szostek