Urząd Gminy Michałowice
12.05.2016 13:56

ZP.271.1.50.2016

27
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 21.04.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT
dotyczy zamówienia publicznego udzielanego
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.50.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.04.2016 r., do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg

ul. Słowikowskiego 62 A
05-090 Raszyn

 

112.555,44 zł

 

100 pkt

 

II.

KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Łegi 2

01-329 Warszawa

 

130.345,20 zł

 

86.35 pkt

 

III.

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. (lider)

ZEBRA RECYCLING Sp. z o.o. (partner)

ul. Leśna 1

05-860 Płochocin

 

117.703,80 zł

 

95.63 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Wykonawcę Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62 A, 05-090 Raszyn.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 12.05.2016 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2016 14:01
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż