Urząd Gminy Michałowice
04.05.2016 10:37

ZP.271.1.51.2016

37
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Wesołej do ul. Szarej” (nr sprawy: ZP.271.1.51.2016).
Termin składania ofert upłynął: 20.04.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Wesołej do ul. Szarej” (nr sprawy: ZP.271.1.51.2016).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 20.04.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR-DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j.

ul. Mełgiewska 38 B lok 14.

20-234 Lublin

76.875,00 zł

89.76 pkt

 

II.

VERTIKAL Sp. z o.o.

ul. Janiszowska 14

02-264 Warszawa

 

69.003,00 zł

100 pkt

 

III.

TOMKOR Nadzory i Projektowanie

Tomasz Korczak

ul. Józefa Wybickiego 1/109

05-600 Grójec

85.300,50 zł

80.89 pkt

 

IV,

Biuro Inżynierskie

Marcin Płużyński

ul. Laskowa 5

05-600 Grójec

82.410,00 zł

83.73 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez: VERTIKAL Sp. z o.o., ul. Janiszowska 14, 02-264 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 04.05.2016 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2016 10:39
Wyświetleń: 37
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż