Urząd Gminy Michałowice
08.08.2014 13:31

ZP.2711.57.2014

39
Remont budynków komunalnych w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 05.08.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.57.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Remont budynków komunalnych w Gminie Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 05.08.2014 r., do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

UWAGI

 

 

I.

Stanisław Kowalewski

Usługi Ogólnobudowlane

STANBUD

Adamowizna, ul. Daniela 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

120.181,73 zł

 

Bez uwag

 

II.

Piotr Żochowski NET 4004

ul. Służby Polsce 7/87,

02-784 Warszawa

 

140.860,40 zł

Cena oferty przewyższa wartość 30 tys. euro netto

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Stanisława Kowalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane STANBUD Adamowizna, ul. Daniela 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 120.181,73 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 08.08.2014 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Mąkal