Urząd Gminy Michałowice
19.07.2017 10:13

ZP.271.1.57.2017

18
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.
Termin składania ofert upłynął: 03.07.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach" (nr sprawy: ZP.271.1.57.2017).

Załączniki

Data publikacji: 19.07.2017 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2017 10:13
Wyświetleń: 18
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska