Urząd Gminy Michałowice
27.08.2014 15:52

ZP.2711.62.2014

30
Przebudowa ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II
Termin składania ofert upłynął: 25.08.2014 godzina: 12:00

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

 

1

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Reguły, 05-816 Michałowice

telefon: 22 350 91 91

fax: 22 350 91 01

Internet: www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

 

 

2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro pn.: Przebudowa ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II.

Numer sprawy: ZP.2711.62.2014

 

3

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

4

Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 0

b) liczba ofert odrzuconych: 0

 

 

5

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert. W postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.08.2014 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 27.08.2014 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 30
Autor: Karolina Mąkal