Urząd Gminy Michałowice
19.09.2014 10:19

ZP.2711.66.2014

39
Rozszerzenie licencji pakietu biurowego Office 2013
Termin składania ofert upłynął: 12.09.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.66.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Rozszerzenie licencji pakietu biurowego Office 2013”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 12.09.2014 r., do godz. 1200 wpłynęło 9 ofert.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

brutto

 

I.

Rynek 13 Dorota Krzysiek , Jacek Piasecki Sp. J.

Pl. Gen. J. Bema 2/9

50-265 Wrocław

33.486,75 zł

 

II.

Scenic S.A.

ul. Kościuszki 227

40-600 Katowice

33.271,50 zł

 

III.

EUPOL Paweł Owczarek

ul. Palinkiewicza 3

63-000 Środa Wielkopolska

33.498,74 zł

 

IV.

Virex Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 75 C

04-175 Warszawa

33.671,25 zł

 

V.

Auditoria Marcin Wojna

ul. Dutkiewicza 10

63-100 Śrem

33.209,41 zł

 

VI.

Pronet Rafał Świerczyński

ul. Wallek – Walewskiego 9

30-094 Kraków

32.975,69 zł

 

VII.

JDA Jarosław Dasiak

ul. Magnoliowa  8

55-330 Księginice

33.388,05 zł

 

VIII.

System data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

33.757,04 zł

 

IX.

Transition Technologies S.A.

ul. Pawia 55

01-030 Warszawa

32.913,88 zł

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IX, złożona przez Transition Technologies S.A. ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 32.913,88 zł

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 19.09.2014 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Mąkal