Urząd Gminy Michałowice
11.09.2014 11:48

ZP.2711.67.2014

59
Przebudowa ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II
Termin składania ofert upłynął: 10.09.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.67.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Przebudowa ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 10.09.2014 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

brutto

 

UWAGI

 

 

I.

Piotr Zakrzewski

ul. Armii Krajowej 2/26

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

118.368,21 zł

 

Bez uwag

 

II.

SKŁADOWSKI BUDOWNICTWO

Włodzimierz Składowski

ul. Zaleśna 8

05-502 Piaseczno

 

142.031,93 zł

 

Bez uwag

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Pana Piotra Zakrzewskiego, ul. Armii Krajowej 2/26, 18-200 Wysokie Mazowieckie, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 118.368,21 zł.

 

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 11.09.2014 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 59
Autor: Karolina Borecka