Urząd Gminy Michałowice
21.06.2016 13:29

ZP.271.1.70.2016

39
Zakup i dostawa urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 10.06.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zakup i dostawa urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.70.2016).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 10.06.2016 r., do godz. 1100 wpłynęło
8 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

KONCEPT

Elżbieta Hajder

ul. Wólka Sokołowska 237

36-050 Sokołów Młp.

8.028,21 zł

99.27 pkt

 

II.

Grupa Metalcraft Sp. z o.o.

ul. Księżnej Jolanty

62-800 Kalisz

9.081,09 zł

87.76 pkt

 

III.

Goma Agencja Reklamy

Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

8.290,20 zł

96.14 pkt

 

IV.

BARTGRAFIC

Bartosz Kosiba

ul. Składowa 10

62-081 Przeźmierwo

8.775,20 zł

Oferta odrzucona

 

V.

KEY COMPANY Sp. z o.o.

ul. Usługowa 4

15-522 Białystok

9.473,46 zł

Oferta odrzucona

 

VI.

SUNGRAF II

Mirosława Zasadna

ul. Okszowska 41

22-100 Chełm

8.148,75 zł

Oferta odrzucona

 

VII.

MT Plastics Sp. z o.o.

ul. Lubiejew 2 a

96-500 Sochaczew

7.970,00 zł

100 pkt

 

VIII.

Vivenge Sp. z o.o.

ul. Warszawska 73

08-110 Siedlce

8.377,53 zł

Oferta odrzucona

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr VII złożona przez Wykonawcę MT Plastics Sp. z o.o., ul. Lubiejew 2a, 96-500 Sochaczew.

Zamawiający odrzucił ofertę nr IV złożoną przez: BARTGRAFIC Bartosz Kosiba, ul. składowa 10, 62-081 Przeźmierwo, ofertę nr V złożoną przez: KEY COMPANY Sp. z o.o., ul. Usługowa 4, 15-522 Białystok, ofertę nr VI złożoną przez: SUNGRAF II Mirosława Zasadna, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm oraz ofertę nr VIII złożoną przez: Vivenge Sp. z o.o., ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce – oferty nie odpowiadają treści ogłoszenia.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 21.06.2016 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 14:56
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż