Urząd Gminy Michałowice
12.08.2015 10:01

ZP.271.1.71.2015

26
Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie
Termin składania ofert upłynął: 14.07.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie” (nr sprawy: ZP.271.1.71.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 14.07.2015 r., do godz. 1200 wpłynęło 5 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

 

ToMAR-DROG Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Spółka jawna

Ul. Mełgiewska 38 b, lok. 14

20-234 Lublin

 

31.980,00 zł

 

94,23 pkt

II.

 

Biuro Usług Projektowych „KANPRO”

Inż. Jan Wojcieski

Ul.Radzymińska 36/38 lok. 11

03-752 Warszawa

 

30.135,00 zł

 

100 pkt

III.

 

VERTIKAL Sp. Z o.o.

Ul. Słowicza 61

02-170 Warszawa

 

34.809,00 zł

 

86,57 pkt

IV.

 

P.H.U. POL-DRUM PAWEŁ PAŚK

Ul. Żelazna 83/85 lok. 4

00-875 Warszawa

 

31.980,00 zł

 

94,23 pkt

V.

 

TOMKOR – NADZORY I PROJEKTOWANIE

Korczak Tomasz

Ul. Józefa Wybickiego 1

05-600 Grójec

 

 

34.440,00 zł

 

87,5 pkt

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Pana inż. Jana Wojcieskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jan Wojcieski Biuro Usług Projektowych „KANPRO”

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr Zofia Idzikiewicz

Sekretarz Gminy Michałowi

Data publikacji: 12.08.2015 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2015 10:01
Wyświetleń: 26
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki