Urząd Gminy Michałowice
10.06.2016 10:05

ZP.271.1.71.2016

47
Zagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 06.06.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.1.71.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 06.06.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

PPHU GARDENIA

Stanisław Solecki

ul. Słoneczna 54

44-100 Gliwice

150.141,60 zł

Oferta odrzucona

 

II.

Piotr Kierzkowski

ul. Stypułki Święchy 10

18-204 Kobylin –Borzymy

132.696,70 zł

Oferta odrzucona

 

III.

Sztuka Ogrodów

Janusz Janucik

ul. Pszczółczyn 22

18-204 Kobylin-Borzymy

99.446,40 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez SZTUKA OGRODÓW Janusz Janucik, ul. Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin-Borzymy. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę PPHU GARDENIA Stanisław Solecki, ul.  Słoneczna 54, 44-100 Gliwice – oferta jest nie kompletna - nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

Zamawiający odrzucił również ofertę nr II złożoną przez  Wykonawcę: Piotr Kierzkowski, ul. Stypułki Święchy 10, 18-204  Kobylin – Borzymy – oferta jest nie kompletna – oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 10.06.2016 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2016 10:05
Wyświetleń: 47
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż