Urząd Gminy Michałowice
23.07.2015 12:21

ZP.271.1.72.2015

23
Wykonanie „Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 21.07.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Wykonanie „Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka

 

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert.

 

Uzasadnienie:

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.07.2015 r., do godz. 1200 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 (-) Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 23.07.2015 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2015 12:21
Wyświetleń: 23
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki