Urząd Gminy Michałowice
30.09.2014 13:03

ZP.2711.74.2014

65
Pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w 4 jednostkach podległych na terenie Gminy Michałowice w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.” w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 25.09.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro –

nr sprawy: ZP.2711.74.2014

 

            Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w 4 jednostkach podległych na terenie Gminy Michałowice w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.” w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

 

Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące cztery części: 1. Opiekun Sali komputerowej w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice (CZĘŚĆ 1); 2. Opiekun Sali komputerowejBibliotece Publicznej Gminy Michałowice Filia W Nowej Wsi, ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów (CZĘŚĆ 2); 3. Opiekun Sali komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów (CZĘŚĆ 3); 4. Opiekun Sali komputerowejBibliotece Publicznej Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice (CZĘŚĆ 4);

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 25.09.2014 r., do godz. 1200 wpłynęło 5 ofert.

  1. Gminne Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice – 1 OFERTA.
  2. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice Filia W Nowej Wsi, ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów – 1 OFERTA.
  3. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów – 2 OFERTY.
  4. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice – 1 OFERTA.

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena, jako najkorzystniejsza została wybrane oferty:

  • Część I – oferta nr IV złożona przez Panią Annę Kobyłkę cena brutto 15.000,00 zł.
  • Część II – oferta nr I złożona przez Pana Marcina Łapińskiego, cena brutto 7.500,00 zł.
  • Część III – oferta nr II złożona przez Panią Martę Matusiak, cena brutto 13.500,00 zł.
  • Część IV – oferta nr V złożona przez Pana Rafała Nowakowskiego, cena brutto 15.000,00 zł.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym.  

 

 (-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 30.09.2014 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 65
Autor: Karolina Mąkal