Urząd Gminy Michałowice
15.06.2016 13:10

ZP.271.1.75.2016

35
Sieć wodociągowa na terenie Gminy
Termin składania ofert upłynął: 10.06.2016 godzina: 13:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Sieć wodociągowa na terenie Gminy” (nr sprawy: ZP.271.1.75.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 10.06.2016 r., do godz. 1300 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

SANTINEX

ROBERT SIEKIERSKI

ul. Planowa 11

96-500 Sochaczew

50.976,12 zł

100 pkt

 

II.

WOD-KAN

Więckowski i Milewski sp. j.

ul. Głowna 15

05-800 Pruszków

68.625,75 zł

74.28 pkt

 

III.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

INSBUD-BIS

Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3 a lok. 2

05-800 Pruszków

73.062,00 zł

69.77 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez SANTINEX Robert Siekierski, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 15.06.2016 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2016 13:10
Wyświetleń: 35
Autor: Domnika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki