Urząd Gminy Michałowice
08.07.2016 14:30

ZP.271.1.77.2016

35
Sieć wodociągowa na terenie Gminy polegająca na wbudowaniu 7 szt. przyłączy wodociągowych i 1 szt. przyłącza zbiorczego
Termin składania ofert upłynął: 01.07.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Sieć wodociągowa na terenie Gminy polegająca na wbudowaniu 7 szt. przyłączy wodociągowych i 1 szt. przyłącza zbiorczego” (nr sprawy: ZP.271.1.77.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 01.07.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

SANTINEX

ROBERT SIEKIERSKI

ul. Planowa 11

96-500 Sochaczew

81.246,89 zł

100 pkt

 

II.

Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany

Roman Zwierzchowski

ul. Postępu 196

05-515 Mysiadło

97.908,00 zł

82.98 pkt

 

III.

INSBUD

Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48

05-800 Pruszków

92.742,00 zł

87,60 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez SANTINEX Robert Siekierski, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

Data publikacji: 08.07.2016 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2016 14:30
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż