Urząd Gminy Michałowice
18.08.2017 10:47

ZP.271.1.78.2017

27
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii.
Termin składania ofert upłynął: 07.08.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii".

Załączniki

Data publikacji: 18.08.2017 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2017 10:47
Wyświetleń: 27
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska