Urząd Gminy Michałowice
24.08.2017 09:47

ZP.271.1.82.2017

15
Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie - zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji oświetlenia.
Termin składania ofert upłynął: 21.08.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: "Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie - zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji oświetlenia" (nr sprawy: ZP.271.1.82.2017).

Załączniki

Data publikacji: 24.08.2017 09:47
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2017 09:47
Wyświetleń: 15
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska