Urząd Gminy Michałowice
16.09.2015 14:41

ZP.271.1.85.2015

59
REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE
Termin składania ofert upłynął: 02.09.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 02.09.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

MARGARET

Małgorzata Bartczak

05-830 Nadarzyn

Stara Wieś, ul. Grodziska 21

 

43.597,50 zł

 

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez: MARGARET Małgorzata Bartczak, Stara Wieś ul. Grodziska 21, 05-830 Nadarzyn

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 16.09.2015 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2015 14:42
Wyświetleń: 59
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki