Urząd Gminy Michałowice
29.07.2016 11:29

ZP.271.1.89.2016

29
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie wraz z zamianą rowu R10 na rurociąg oraz przebudową drogi
Termin składania ofert upłynął: 26.07.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie wraz z zamianą rowu R10 na rurociąg oraz przebudową drogi ” (nr sprawy: ZP.271.1.89.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 26.07.2016 r., do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego

„ToMaR-DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. jawna

ul. Mełgiewska 38 B lok. 14

20-234 Lublin

79.950,00 zł

90 pkt

 

II.

Biuro Usług Projektowych

„KANPRO”

Jan Wojcieski

ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11

03-752 Warszawa

71.955,00 zł

100 pkt

 

III.

TOMKOR Nadzory i Projektowanie

Tomasz Korczak

ul. Józefa Wybickiego 1/109

05-600 Grójec

78.720,00 zł

91.41 pkt

 

IV.

Biuro Inżynierskie

Marcin Płużyński

ul. Laskowa 5

05-600 Grójec

79.950,00 zł

90 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Biuro Usług Projektowych „KANPRO” inż. Jan Wojcieski, ul. Radzymińska 36/38/40 m.11, 03-752 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

                                                                                                   z up. WÓJTA

                                                                                                 mgr Zofia Idzikiewicz

                                                                                                Sekretarz Gminy Michałowice

Data publikacji: 29.07.2016 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2016 11:34
Wyświetleń: 29
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż