Urząd Gminy Michałowice
29.07.2016 09:50

ZP.271.1.90.2016

63
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert upłynął: 27.07.2016 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie przebudowy ul. Ewy w Opaczy-Kolonii” (nr sprawy: ZP.271.1.90.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 27.07.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

„DYLEMO”

Zakład Usług Brukarskich

J. Lech P. Morawski Spółka Jawna

ul. Matejki 16

05-510 Konstancin Jeziorna

153.073,70 zł

(po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)

98.83 pkt

 

II.

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe

Czesław Nowakowski

ul. Szczęśliwicka 36 a

02-353 Warszawa

154.000,00 zł

98.24 pkt

 

III.

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

151.290,00 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez: „FAL-BRUK” Sp. z o. o. sp.k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

                             

                                                

                                                                                                                    z up. WÓJTA

                                                                                                               mgr Zofia Idzikiewicz

                                                                                                               Sekretarz Gminy Michałowice

Data publikacji: 29.07.2016 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2016 09:58
Wyświetleń: 63
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż