Urząd Gminy Michałowice
09.08.2016 09:50

ZP.271.1.91.2016

40
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych
Termin składania ofert upłynął: 03.08.2016 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z   dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych” (nr sprawy: ZP.271.1.91.2016).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 03.08.2016 r., do godz. 1200 wpłynęły
3 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

SPECINSTAL Marek Wojdyga

ul. Rusałki 10/14

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

145.755,00 zł

 

94.61 pkt

 

II.

JR-SANBUD Jarosław Radgowski

ul. Olsztyńska 3

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

141.000,00 zł

 

97.80 pkt

 

III.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3 A lok. 2

05-800 Pruszków

 

137.900,00 zł

 

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki, ul. Przy Księżycu 3 A lok. 2, 05-800 Pruszków.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Data publikacji: 09.08.2016 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2016 09:50
Wyświetleń: 40
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki