Urząd Gminy Michałowice
13.11.2014 14:54

ZP.2711.94.2014

66
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 12.11.2014 godzina: 11:00

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.94.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych w gminie Michałowice ”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 12.11.2014 r., do godz. 1100 wpłynęło 12 ofert.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

brutto

 

I.

MARKFLOR S.C. Marek Gorgul, Maria Fraszczak

ul. Cechowa 127 a

30-685 Kraków

48.817,08 zł

 

II.

BLUMKOWSKY Sp. z o.o.

ul. Brynicka 3

46-024 Łubiany

47.377,44 zł

 

III.

Tomasz Kowalski EXOTICA

ul. Żapinowska 6

28-230 Połaniec

53.406,00 zł

 

IV.

Marzena Szklarzewska

FIRMA OGRODNICZA

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95

05-500 Piaseczno

63.419,76 zł

 

V.

Andrzej Dębiec OGRODY ZABAW

Rybie, ul. Topolowa 43

05-090 Raszyn

37.577,52 zł

 

VI.

Krzysztof Wróblewski ALTER EGO

ul. Sienkiewicza 1

05-870 Błonie

45.105,66 zł

 

VII.

Wojciech Rukat ZIEL- BUD

ul. Czarodzieja 17

03-116 Warszawa

38.657,52 zł

 

VIII.

Paweł Kozłowski SORTED

Chyliczki, ul. Wschodnia 27 B

05-500 Piaseczno

76.023,36 zł

 

IX.

Agadendron Sp. j.

Zakładanie i pielęgnacja trenów zieleni

Agata Szymańska Bożena Szymańska

ul. Rybna 29

05-090 Raszyn

89.461,80 zł

 

X.

Andrzej Zieliński Centrum Ogrodnicze

ul. Modlińska 322

03-152 Warszawa

34.290,00 zł

 

XI.

Piotr Niewadomski GRINLAND

Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni

Długokąty 82

96-330 Puszcza Mariańska

74.102,04 zł

 

XII.

Jolanta Generalczyk

Zakład Usług Wielobranżowych

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

54.837,00 zł

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr X złożona przez pana Andrzeja Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ogrodnicze, ul. Modlińska 322, 03-152 Warszawa,, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 34.290,00  zł

                       

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 13.11.2014 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 66
Autor: Karolina Mąkal