Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.06.2018

Przebudowa ul. Baśniowej

Termin składania ofert upłynął: 19.02.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.03.2018

Dozór na strefach rekreacji

Termin składania ofert upłynął: 06.02.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.04.2018

„Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1”

Termin składania ofert upłynął: 05.02.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.72.2017

„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy”)

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2018 godzina: 00:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.27.1.2.05.2018

Dozór na placach zabaw

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg" - część III zamówienia.

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Zimowe utrzymanie dróg

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2017 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.72.2017

Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2017 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.79.2017

Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIa, IIIb i IV.

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.87.2017

Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych.

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.91.2017

Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2018.

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.78.2017

Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałowice”. (nr sprawy: ZP.271.2.78.2017, nr ogłoszenia BZP:613065-N-2017 ze zm.). Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.80.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 11:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.85.2017

Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.83.2017

Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii.

Termin składania ofert upłynął: 01.12.2017 godzina: 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... »