Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2017

Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.

Termin składania ofert upłynął: 06.10.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2017

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy.

Termin składania ofert upłynął: 25.09.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.54.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi, Gmina Michałowice.

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2017 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.61.2017

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, Gmina Michałowice.

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2017 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.63.2017

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 572 w Komorowie Wsi przy Alei Starych Lip w ramach wykonania zadania budżetowego pn.: Budowa budynków socjalnych.

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2017

Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach realizowane w ramach zadana budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.49.2017

Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Termin składania ofert upłynął: 24.08.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.48.2017

Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi.

Termin składania ofert upłynął: 14.08.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2017

Wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opaczy Małej.

Termin składania ofert upłynął: 24.07.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.46.2017

Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie.

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2017

Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach.

Termin składania ofert upłynął: 31.07.2017 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2017

"Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii".

Termin składania ofert upłynął: 18.09.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.50.2017

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - etap I.

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2017

Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie.

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2017 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2017

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice.

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2017 godzina: 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... »