Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2019

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.39.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.35.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.41.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 10:00
Szkoła Komorów – modernizacja budynku szkolnego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.33.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 12:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.44.2019

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2019 godzina: 10:00
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.37.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych