Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

rozstrzygnięcie postępowania dla części I - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, unieważnienie postępowania dla części II i III - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród

Termin składania ofert upłynął: 11.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.32.2018

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Szkoła Michałowice –modernizacja budynków szkolnych

Termin składania ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych

Termin składania ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... »