Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.02.2019 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin składania ofert upłynął: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.09.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.02.2019 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.06.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.01.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.89.2018

Termin składania ofert upłynął: 07.01.2019 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.88.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.71.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz.nr ew. 845/1 w ramach zadania Budowa budynków socjalnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.86.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.78.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.76.2018

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.77.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy