Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.75.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.10.2018 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.74.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2018 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.68.2018

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy-Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.67.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.70.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 11:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego Szkoła Komorów – modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastruktura zewnętrzną

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.65.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ulicy Dworcowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.64.2018

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.09.2018 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2018 godzina: 10:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2018 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2018 godzina: 10:00
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie