Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu „Parkuj i Jedź

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2018 godzina: 10:00
rozstrzygnięcie postępowania dla części I - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, unieważnienie postępowania dla części II i III - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Termin składania ofert upłynął: 11.04.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.32.2018

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Michałowice –modernizacja budynków szkolnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych