Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3401-12/08

Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej oraz zabytków pomnikowych wraz z pielęgnacją zieleni znajdującej się na tych obiektach na terenie gminy Michałowice w latach 2007/2008

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.3402-17/08

Usługa polegająca na określaniu wartości nieruchomości.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-14 /08

Wykonanie wymiany i uzupełnienia znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.3402-12/08

Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe- ogródki jordanowskie na terenie Gminy Michałowice w roku 2008

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-06/08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę samochodu osobowego

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.3402-11/08

Modernizacja ul. Słowackiego w Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-10/08

Remont dróg i ulic o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, z destruktu oraz równanie i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-09/08

PRZYJMOWANIE BEZDOWMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-05/08

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG I ULIC O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-03/08

Dostawa samochodu osobowego 5- miejscowego o nadwoziu 5 drzwiowym typu kombi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-04/08

Modernizacja ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: Zapraszamy do składania ofert na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.3402-02/08

PRZYJMOWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE