Urząd Gminy Michałowice
22.02.2018 11:00

ZP.271.2.04.2018

32
„Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1”
Termin składania ofert upłynął: 05.02.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1”  (nr sprawy: ZP. 271.2.04.2018, numer ogłoszenia BZP: 510484-N-2018).

Załączniki

Data publikacji: 22.02.2018 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2018 11:00
Wyświetleń: 32
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka