Urząd Gminy Michałowice
20.02.2018 10:40

ZP.27.1.2.05.2018

14
Dozór na placach zabaw
Termin składania ofert upłynął: 08.02.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dozór na placach zabaw” (nr sprawy: ZP.271.2.05.2018, numer ogłoszenia BZP: 511574-N-2018).

Załączniki

Data publikacji: 20.02.2018 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 10:40
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki