Urząd Gminy Michałowice
22.03.2018 08:09

ZP.271.2.07.2018

29
Przebudowa ul. Firmowej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 22.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Firmowej w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.2.07.2018, numer ogłoszenia BZP: 512666-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 22.03.2018 08:09
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2018 08:09
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka