Urząd Gminy Michałowice
21.03.2018 08:41

ZP.271.2.10.2018

23
Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.2.10.2018, numer ogłoszenia BZP: 517477-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 21.03.2018 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 08:45
Wyświetleń: 23
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka