Urząd Gminy Michałowice
21.03.2018 09:13

ZP.271.2.11.2018

18
Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.2.11.2018, numer ogłoszenia BZP: 517572-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 21.03.2018 09:13
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 09:17
Wyświetleń: 18
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka