Urząd Gminy Michałowice
14.05.2018 10:13

ZP.271.2.12.2018

33
Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 14.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.12.2018, numer ogłoszenia BZP: 523216-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 14.05.2018 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 10:14
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka