Urząd Gminy Michałowice
14.05.2018 09:20

ZP.271.2.16.2018

24
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 14.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci wodociągowej w u. Pod Borem w Komorowie Wsi” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.16.2018, numer ogłoszenia BZP: 525411-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 14.05.2018 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 09:20
Wyświetleń: 24
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka