Urząd Gminy Michałowice
17.05.2018 08:32

ZP.271.2.19.2018

34
Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 17.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy”  (nr sprawy: ZP.271.2.19.2018, numer ogłoszenia BZP: 526993-N – 2018).

 

Załączniki

Data publikacji: 17.05.2018 08:32
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2018 08:32
Wyświetleń: 34
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka