Urząd Gminy Michałowice
16.05.2018 11:32

Zp.271.2.23.2018

15
Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy”, gmina Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 16.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy”, gmina Michałowice (nr sprawy: ZP.271.2.23.2018, numer ogłoszenia BZP: 531798-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 16.05.2018 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 11:32
Wyświetleń: 15
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka