Urząd Gminy Michałowice
26.06.2018 09:50

ZP.271.2.24.2018

36
Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród
Termin składania ofert upłynął: 11.04.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród” (nr sprawy: ZP.271.2.24.2018, numer ogłoszenia BZP: 531823-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 26.06.2018 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2018 09:50
Wyświetleń: 36
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka