Urząd Gminy Michałowice
28.05.2018 14:28

ZP.271.2.27.2018

57
Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu
Termin składania ofert upłynął: 25.04.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu” (nr sprawy: ZP.271.2.27.2018, numer ogłoszenia 540992-N-2018).

Załączniki

Data publikacji: 28.05.2018 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018 14:44
Wyświetleń: 57
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka