Urząd Gminy Michałowice
22.05.2018 09:05

ZP.271.2.28.2018

33
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 22.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.2.28.2018, numer ogłoszenia BZP: 545703-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 22.05.2018 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018 09:05
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka