Urząd Gminy Michałowice
12.06.2018 14:03

ZP.271.2.34.2018

14
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej
Termin składania ofert upłynął: 17.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej” (nr sprawy: ZP.271.2.34.2018, numer ogłoszenia BZP: 554872-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 12.06.2018 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2018 14:03
Wyświetleń: 14
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka