Urząd Gminy Michałowice
19.07.2018 09:05

ZP.271.2.40.2018

21
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej” (nr sprawy: ZP.271.2.40.2018, numer ogłoszenia BZP: 571573-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 19.07.2018 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 09:05
Wyświetleń: 21
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka