Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1087.2020

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2020 godzina: 11:00
Bieżąca konserwacja i modernizacja w szkole w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.1.1062.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/CZO4dd2oLss

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.967.2020

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2020 godzina: 12:00
Remont chodników na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.972.2020

Termin składania ofert upłynął: 14.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Komorów- Osiedle - ul. Harcerska

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.981.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2020 godzina: 14:00
Odtworzenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewid. nr 101/6 położonej w obrębie Granica, gmina Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.1009.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2020 godzina: 12:00
„Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi”
Data zmiany: 14.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 15.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/B_K5baLAgbM

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.898.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.854.2020 zmiana terminu na 23.07.2020 g. 15:00 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach
Data zmiany: 20.07.2020
Zmiana terminu skladania ofert na dzień 23.07.2020, godz. 15.00
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 23 lipca 2020 o godz. 15.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/jsvNYGAoV60

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.851.2020

Termin składania ofert upłynął: 30.06.2020 godzina: 12:00
Modernizacja budynku szkoły w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.763.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2020 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
Data zmiany: 22.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/LRQE5gNoYkU

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.696.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.06.2020 godzina: 12:00
Remont ul. Letniej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2020 godzina: 12:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 12.05.2020
Sesja otwarcia oferto on-line dostępna pod adresem: https://youtu.be/JG4t5xA_STU

Postępowanie nr: SAiK.260.74.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko asystenta koordynatora „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: SAIK.260.73.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko psychologa w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: ZP.271.1.510.2020

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych