Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Postępowanie nr: ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2020 godzina: 12:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 12.05.2020
Sesja otwarcia oferto on-line dostępna pod adresem: https://youtu.be/JG4t5xA_STU

Postępowanie nr: SAiK.260.74.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko asystenta koordynatora „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: SAIK.260.73.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko psychologa w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: ZP.271.1.510.2020

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.64.2020

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2020 godzina: 12:00
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację usługi superwizji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie nr: ZP.271.1.474.2020

Termin składania ofert upłynął: 20.03.2020 godzina: 12:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.279.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś i Granica

Postępowanie nr: ZP.271.1.278.2020

Termin składania ofert upłynął: 26.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Granica

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.277.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Pęcice (ul. Wąska)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.281.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.02.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.108.2020

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK 260.24.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru do ksero i tonerów na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2020 roku.
Szczegółowy wykaz ilościowo-jakościowy stanowi Załącznik nr 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.133.2020

Termin składania ofert upłynął: 03.02.2020 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK 260.21.2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa mentoringu prowadzona przez jednego mentora w wymiarze 8 godzin dydaktycznych miesięcznie w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć jeden raz w miesiącu. Razem 128 godzin w okresie od stycznia 2020 do kwietnia 2021. ( w 2020r. – 96 godzin w 2021r.- 32 godziny)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.109.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2019 godzina: 12:00
Ustawienie i obsługę 15 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice