Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 PLN / 30.000 euro

Postępowanie nr: ZP.271.1.1641.2020

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2020 godzina: 12:00
Wykonanie mapy z projektem podziału działki ewid. nr 81/9 położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś

Postępowanie nr: ZP.271.1.1620.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2020 godzina: 12:00
Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi
Data zmiany: 01.10.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/4f2XnmbudsQ
Data zmiany: 02.11.2020
Zamawiający publikuje ponowne zawiadomienie o wyniku - unieważnienie postępowania

Postępowanie nr: ZP.271.1.1587.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2020 godzina: 11:00
"Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Gminy Michałowice- w ramach ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”
Data zmiany: 01.10.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 02.10.2020 r. o godz. 12.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/GNsKv3yHLUo

Postępowanie nr: ZP.271.1.1336.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2020 godzina: 15:00
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Gminy Michałowice- w ramach ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 16.09.2020 r. o godz. 15.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/XmIkGsM2pfY

Postępowanie nr: ZP.271.1.1350.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2020 godzina: 12:00
Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi
Data zmiany: 14.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 16.09.2020 r. o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/w0aFBTBY9ls

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1168.2020

Termin składania ofert upłynął: 04.09.2020 godzina: 11:00
Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz analizy prawnej granic nieruchomości w Komorowie-Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.1170.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 07.09.2020 godzina: 13:00
„Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi ”
Data zmiany: 07.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 07.09.2020 r. o godz. 14.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/AxPk8WS0tMc

Postępowanie nr: ZP.271.1.1017.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 24.08.2020 godzina: 15:00
Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1098.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2020 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji dla ustalenia linii brzegowej części obwałowanej rzeki Utraty powyżej zbiornika w Komorowie oraz rozgraniczenie gruntów wodami zbiornika od pozostałych gruntów pod wodami

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1099.2020

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2020 godzina: 11:00
Remont chodników na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1087.2020

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2020 godzina: 11:00
Bieżąca konserwacja i modernizacja w szkole w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.1.1062.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/CZO4dd2oLss

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.967.2020

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2020 godzina: 12:00
Remont chodników na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.972.2020

Termin składania ofert upłynął: 14.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Komorów- Osiedle - ul. Harcerska

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.981.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2020 godzina: 14:00
Odtworzenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewid. nr 101/6 położonej w obrębie Granica, gmina Michałowice